You are here:  / Elektrodrążarka / Suwnice bramowe / Usługi / Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne

post by related

related post

uprawnienia-elektryczne-10Egzamin kwalifikacyjny na stanowisku Dozoru z zakresu elektroenergetycznego przyjmuje formę ustnego sprawdzianu wiedzy kandydata. Wśród poruszanych zagadnień można wymienić: zasady dysponowania mocą urządzeń, które podłączone są do sieci; przepisy traktujące o budowie urządzeń, sieci i instalacji wraz z normami i warunkami technicznymi, które to powinny one posiadać; przepisy dotyczące przyłączeń urządzeń wraz z instalacją do sieci, dostarczania paliw energii i prowadzenia ruchu wraz z eksploatacją samych urządzeń, instalacji oraz sieci; zasady oraz warunki dotyczące wykonywania prac o charakterze kontrolno-pomiarowym oraz montażowym; przepisy mówiące o eksploatacji oraz wymaganiach z zakresu przeprowadzanej dokumentacji zarówno technicznej, jak i eksploatacyjnej, wraz ze stosowaniem instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń, instalacji oraz sieci; przepisy wraz z postępowaniem w trakcie programowania pracy urządzeń wraz z instalacjami i sieciami, uwzględniające również zasady racjonalnego użytkowania paliw oraz energii; przepisy traktujące o bezpieczeństwie i higienie pracy, w tym o ochronie przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy, a także zasad ochrony środowiska; zasady postępowanie w przypadku awarii, pożaru lub innego zjawiska będącego zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu urządzeń podłączonych do sieci. Wiedza ta jest niezbędna w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia elektryczne, zwłaszcza z zakresu Dozoru elektroenergetycznego.

Inne wpisy o transporcie oraz motoryzacji:

Uprawnienia elektryczne
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)
Slowa kluczowe: wałki pa66, Szamba Betonowe Lesko, Szamba Betonowe Brzozów, kaplica Santori, CPE Gliwice, księgowość wspólnoty Rawa Mazowiecka, Stojaki na ulotki - Brooklyn, certyfikat flange fitter, Fotoprzekaźnik przeciwsobny Sick, rozstępy biceps, standy eliptyczne cena druku